نحوه فلش كردن GS2
فايلهاي مورد نياز :
1 - برنامه Odin
2 - دانلود فايل فلش

3 - برنامه Odin را اجرا كرده و در قسمت option گزینه های Re-Partition , Auto Reboot , F.Reset Time را تیک بزنید.
4 - بر روی گزینه pit کلیک کرده و فایل با مشخصه u1_02_20110310_emmc_EXT4.pitرا انتخاب کنید
5 - بر روی گزینه pda کلیک کرده و فایل با مشخصه CODE_I9100***xx_CL161513_REV02_user_low_ship.tar.m d5 را انتخاب کنید.
6 - بر روی گزینه phone کلیک کرده و فایل با مشخصه MODEM_I9100***xx_REV_02_CL995882.tar.md5 را انتخاب کنید.
7 - بر روی گزینه csc کلیک کرده و فایل با مشخصه GT-I9100-MULTI-CSC-O***xx.tar.md5 را انتخاب کنید.
8 - سپس گوشی را با کلید های volume down+home+power به حالت دانلود مود ببرید.
9 - گوشی را با کامپیوتر وصل کنید و بر روی گزینه start کلیک کنید و تا پایان برنامه منتظر باشید.
10 - بعد از اتمام فلش گوشی را با کد#3855*2767* فول ریست کنید.