جهت ورود به این تست، #*0#* رو شماره گیری کنید.

موارد تست (به ترتیب از چپ به راست و بالا به پایین):

- رنگ قرمز صفحه نمایش
- رنگ سبز صفحه نمایش
- رنگ آبی صفحه نمایش
- صدای بلندگوی مکالمه
- ویبره
- کم و زیاد کردن نور صفحه نمایش
- دوربین اصلی
- سنسورها
- تاچ صفحه
- حالت Sleep گوشی
- بلندگوی گوشی
- دکمه های Menu و Back
- دوربین جلو


موفق باشید.