این رام 4.03هست البته به گفته ی خود منتشر کننده هیچ باگی نداره.

ورژن آخر این رام

download rom


What works -
Hardware Acceleration
RIL(Radio Interface Link = Calls / Texts / Data)
Audio
Touch
Wi-Fi
Both SD Cards (Internal & External)
Android Market access
Contacts sync
Calendar sync
Camera(Video Recording & Pictures)
Panorama mode
Face Unlock
GPS
Bluetooth
Wired tethering
FM Radio(Download Spirit FM from Android Market)
Wireless tethering

- What does not work (Fixes will be in progress) -

لینک دانلود رام،کرنل،،و پچ های آپدیت رام

http://ics.samsung-updates.com/ICSI9000/
http://ics.samsung-updates.com/ICSI9000/

سوپریزور و کرنل

http://ics.samsung-updates.com/kernels/

امکانات و تغیرات رام


- RC2.1 -
- Kernel recompiled (glitch splashscreen) -
- Fixed superuser -
- Better boot animation -
- Contacts and dialer now have T9 search -

-RC2 -
- Based on Glitch Kernel!!! -
- Live OC -
- Auto brightness is now fixed -
- WiFi tether is working now -
- MediaScanner should not repeat data anymore -

-RC1 -
- Brightness issue's fixed -
- Calendar sync is now working -
- Video recording is now working -
- Video playback is now working -
- Full hardware acceleration -
- Full Google Apps suite -
- Market updated to latest version -

- Beta 3 -
- ROM is now based on Android 4.0.3 -
- Mass Storage mode is now working -
- RIL is now working fine -
- Bluetooth is now working fine -
- Wi-Fi is now working fine -
- Overall speed increase -
- ROM is much more stable -

- Beta 2 -
- Adb now works at boot -
- PIN lock should work now -
- Nandroid now works -
- Fixed Market download problem -
- Minor fixes (code cleanup) -
با تشکر از دوست عزیزمون:saeedmorida

حل مشکلusb


Terminal Emulator از مارکات دانلود کنید Terminal Emulator باز کنید
su تایپ کنید و enter را بزنید
Accept the superuser dialog میاد به برنامه اجازه بدید
setprop persist.sys.usb.config mass_storage,adb تایپ کنیدو enter را بزنید
گوشی رو ریبوت کنید
لینک Terminal Emulator
http://apkcenter.com/Uploader/index....-naser0172.apk
موفق باشید

طبق معمول همه چی گردن خودتونه