جایگزینی موزیک های شخصی به جای موزیک های قابل پخش در رادیو برای بازی GTA یکی روش مد سازی بسیار ساده و آسان است که به راحتی می توانید توسط خودتان این کار صورت بگیرد .