بهترین اسمارت فون هایی که برای گوش دادن به موسیقی در بازار هستند کدامند ؟ لیست زیر هفت عدد از بهترین اسمارت فون های موجود در بازار برای گوش کردن به موسیقی میباشد که بدون ترتیب خاصی معرفی میشوند .